audits

SEA Audits op maat

Kwalitatief vs Kwantitatief

Intussen heb je SEA audits in allerlei maten, prijsklassen,... waarbij het grootste verschil doorgaans zit in hoeveel kwalitatieve analyse er effectief heeft plaatsgevonden bij het opstellen van je audit. Aan de hand van een algoritme of zelfs enkele geautomatiseerde templates kan je namelijk al snel een kwantitatieve audit samenstellen. Hiermee weet je echter nog niet of je toegepaste targeting strategie goed geïmplementeerd is of de inhoud van je ad copy optimaal aansluit op je doelgroep en de beoogde KPI's.

Met Lookla kies ik daarom 100% voor kwalitatieve SEA audits. Hierbij maak ik een combinatie maak van:

 • Doorgedreven analyses op basis van je Google Ads account (L/R ratio, overlap ratio,...)
 • De onontbeerlijke cijfers en bijhorende tresholds voor de verschillende elementen van een account (keywords, negatives, ads, ...),
 • Marketinginzichten specifiek voor jouw niche / sector.

Dit resulteert in een document van 5 tot meer dan 40 pagina's waarin de verschillende onderdelen aan bod komen met een bijhorend woordje uitleg alsook de uiteindelijke interpretaties en de impact op je Google Ads account. De grootte van het document hangt af van de complexiteit, specifieke wensen & de mate van detail.

Analyse

Aan de hand van een diepgaande analyse van de Google ads account, ontvang je een uitgebreid document met daarin een overzicht van wat goed en minder goed staat,  wat moet opgelost worden en waar enige urgentie achter zit, met tevens daarbij hoe jij of een agency dat moet optimaliseren. 

Opportuniteiten

Een onderdeel waarin Lookla meestal verschilt van andere SEA audits. Aanvullend krijg je namelijk ook nieuwe opportuniteiten aangereikt die het aantal sales en/of leads danig kunnen opdrijven.  Dit kan gaan van nieuwe features die nog niet gebruikt worden in je account tot extra reach die je kan opbouwen door extra relevante thema’s toe te voegen aan de campagne / account.


Elke Google Ads audit omvat volgende onderdelen (indien beschikbaar):

 1. Intro

Hier worden de verschillende zaken herhaald die naar boven gekomen zijn in het in-take gesprek. Zaken zoals het doel van de audit, doel van de account en bijhorende targets, impactvolle events, do's & don'ts, mogelijke vragen, ...

 1. Tracking & attributie

Elke account moet correct gemeten worden omdat je hier enerzijds aanstuurt in de account en anderzijds op beoordeeld wordt. Zonder correcte tracking & attributie wordt je account een ongeleid / misleid projectiel waar elke optimalisatie herleid wordt tot een gewone aanpassing aangezien je niet kan beoordelen of iets werkt of niet.

 1. Doel & strategie

De doelen die je vooropstelt in het in-take gesprek moeten natuulijk overeenkomen met de KPI's van de verschillende campagnes én de toegepaste strategie & tactieken. 

 1. Structuur & transparantie

Hoe complexer een account is, des te belangrijker die wordt. Maar ook voor minder gecompliceerde accounts is het belangrijk dit te benoemen. Slechte toepassing hiervan kan leiden tot ontbreken van op het eerste zicht logische onderdelen of overlappende onderdelen.

 1. Campagne analyse (instellingen + biedstrategieën) 

Alle elementen die je kan aanpassen in de instellingen op campagne- en accountniveau die nog niet behandeld werden in de voorgaande topics, worden hier uitvoerig besproken:

 • Locaties
 • Tijd
 • Budgetten
 • Netwerken
 • Biedstrategie
 • ...
 1. Targeting

Hier worden de 3 basisvormen van targeting geanalyseerd die kunnen worden toegepast in een account

 • Keywords (match types, inhoudelijk, negatives,...)
 • Dynamisch (feeds, url vs category,...)
 • Audiences

Komt de targeting voldoende overeen met de marketingmogelijkheden? Zijn er nog onbenutte opportuniteiten? 

 1. Ad Copy (advertenties + extensies)

Worden enerzijds alle elementen volgens de 'Google tresholds' benut die kunnen aangewend binnen een campagne? Worden anderzijds alle elementen inhoudelijk correct aangewend? 

 1. Data crunch

Zijn er nog opportuniteiten? Wordt alle data voldoende gebruikt? 

 1. Conclusie & aanbevelingen

Een summiere oplijsting van de behandelde topics en een eindconclusie.